เที่ยว ญี่ปุ่น (Sensoji Temple)  พาเที่ยววัดอาซากุสะ ชมโคมแดงยักษ์ที่คุ้นตา

เที่ยว ญี่ปุ่น (Sensoji Temple) พาเที่ยววัดอาซากุสะ ชมโคมแดงยักษ์ที่คุ้นตา

เที่ยวญี่ปุ่น, แหล่งอาหารอร่อยในญี่ปุ่น
(Sensoji Temple)  พาเที่ยววัดอาซากุสะ ชมโคมแดงยักษ์ที่คุ้นตา วัดอาซากุสะ (ASAKUSA TEMPLE) หรือ วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI) นั้นเป็นสถานท…
Read More