ทัวร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาว่าชูราอุมิ

ทัวร์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาว่าชูราอุมิ

เที่ยวญี่ปุ่น
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ(Okinawa Churaumi Aquarium) เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2002…
Read More
ภูเขา Daisen : ภูเขายิ่งใหญ่ที่งดงาม

ภูเขา Daisen : ภูเขายิ่งใหญ่ที่งดงาม

เที่ยวญี่ปุ่น
Cr: PROcotaro70s ภูเขา Daisen : ภูเขายิ่งใหญ่ที่งดงาม ภูเขาแห่งนี้สูงที่สุดในภูมิภาคชูโกกุ แถมยังติด 1 ใน 100 อันดับของภูเขาที่มีช…
Read More
รูปปั้นจิโซ โบซัสสุหรือพระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์เด็ก

รูปปั้นจิโซ โบซัสสุหรือพระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์เด็ก

เที่ยวญี่ปุ่น
ประเทศญีุ่่นมีพระที่แกะสลักจากหินไปทั่วที่เป็นรูปปั้น Jizo เป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องเด็กพระหินแกะสลักเหล่านี้คือ จิโซ โบซัสสุ พระโพธ…
Read More
วัดอาซะกุสะ! วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

วัดอาซะกุสะ! วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

เที่ยวญี่ปุ่น
วัดอาซะกุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (…
Read More
ชาวญี่ปุ่นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวญี่ปุ่นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เที่ยวญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวว่า ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ…
Read More
รู้จักศาสนาศาสนาชินโตก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น

รู้จักศาสนาศาสนาชินโตก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น
ศาสนาชินโต เป็นศาสนาที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียตะวันออก คือประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสนาประจำประเทศญี่ปุ่น และอยู่ในญี่ปุ่น หรือเป็นของคนญี…
Read More