ไปทัวร์พม่าต้องแวะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ไปทัวร์พม่าต้องแวะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ไปทัวร์ต่างระเทศ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง…
Read More