เที่ยวโตเกียวแบบเต็มอิ่มและจุใจ

เที่ยวโตเกียวแบบเต็มอิ่มและจุใจ

เที่ยวญี่ปุ่น
การมองเมืองโตเกียวอย่างสมบูรณ์แบบ ก็ต้องข้ามมามองที่โอไดบะ อ่าวโตเกียวอยู่ข้างหน้าเคียงคู่กับสะพานสายรุ้ง ตึกระฟ้าอยู่ข้างหลัง มีท…
Read More
ทะเลสาบคะวะงุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทะเลสาบคะวะงุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น
ทะเลสาบคะวะงุจิโกะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ ในการชมภูเขาไฟฟูจิคิวโคเป็นจุดชมความงามของภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายวิว (เพิ่มเติม&h…
Read More
วัดอาซะกุสะ! วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

วัดอาซะกุสะ! วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว

เที่ยวญี่ปุ่น
วัดอาซะกุสะ ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ.1171 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (…
Read More
ชาวญี่ปุ่นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวญี่ปุ่นถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เที่ยวญี่ปุ่น
กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวว่า ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ…
Read More
สถานีรถไฟ ชิน จูกุ

สถานีรถไฟ ชิน จูกุ

เที่ยวญี่ปุ่น
ชิน จูกุเป็นสถานีรถไฟที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนต่อรถไฟทั้งสายในโตเกียวและวิ่งสู่ภูมิภาคต่างๆรวม ถึงร…
Read More
ล่องเรือเที่ยวทะเลสาบอะชิ

ล่องเรือเที่ยวทะเลสาบอะชิ

เที่ยวญี่ปุ่น
ทะเลสาบอะชิเป็นทะเลสาบที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม อีกทั้งโดยรอบทะเลสาบยังเรียงรายไปด้วยรีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อน เป็นสถานท…
Read More
รู้จักศาสนาศาสนาชินโตก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น

รู้จักศาสนาศาสนาชินโตก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น
ศาสนาชินโต เป็นศาสนาที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียตะวันออก คือประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสนาประจำประเทศญี่ปุ่น และอยู่ในญี่ปุ่น หรือเป็นของคนญี…
Read More
คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการปรับลดภาษีนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องการปรับลดภาษีนิติบุคคลในประเทศญี่ปุ่น

เที่ยวญี่ปุ่น
คณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของญี่ปุ่นได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2013 ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาเกี่…
Read More