ไปทัวร์พม่าต้องแวะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Great Shwedagon Pagoda.

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำค […]