รู้จักศาสนาศาสนาชินโตก่อนไปทัวร์ญี่ปุ่น

c346ea983

ศาสนาชินโต เป็นศาสนาที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียตะวันออก คือประเทศญี่ปุ่น เป็นศาสนาประจำประเทศญี่ปุ่น และอยู่ในญี่ปุ่น หรือเป็นของคนญี่ปุ่นเท่านั้น มิใช่ศาสนาสากล ศาสนาชินโตเกิดเมื่อประมาณ 117 ปี ก่อน พ.ศ.

โดยคิดตามสมัยจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่น คือพระเจ้าจิมมู เทนโน (Jimmu Tenno) คำว่าชินโตเป็นภาษาจีน แต่ออกเสียงตามสำเนียงญี่ปุ่น กล่าวคือ คำนี้มาจากภาษาจีนว่า “เชนเต๋า”  คำว่าเชน หรือชิน แปลว่า เทพเจ้า ส่วนคำว่า เต๋า แปลว่า ทาง เมื่อรวมกันแล้ว แปลว่า ทางแห่งเทพเจ้า อาจหมายถึงการบูชาเทพเจ้า คำสอนของเทพเจ้า หรือศาสนาของเทพเจ้าก็ได้ ส่วนในภาษาญี่ปุ่น เรียกศาสนานี้ว่า กามิโนมิจิ (Kaminomichi) แต่ชื่อนี้ไม่แพร่หลายเท่ากับคำว่าชินโต แต่เดิมศาสนาชินโตยังไม่มีชื่อ ต่อมาเมื่อพุทธศาสนา และศาสนาขงจื้อได้แผ่เข้าไปถึงประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นจึงจำต้องตั้งชื่อศาสนาดั้งเดิมของตน เพื่อให้แตกต่างกัน บ่อเกิดของศาสนาชินโตมาจากประเพณีบูชาบรรพบุรุษ และการครองชีวิต โดยปฏิบัติตามการนำทางของเทพเจ้าเกี่ยวกับเทพนิยายลึกลับซับซ้อนในนิทาน และพงศาวดารของญี่ปุ่น ซึ่งมีเรื่องโดยย่อว่า

 

บนแผ่นดิน และแผ่นฟ้า มีมหาเทพ 2 พระองค์ พระนามว่า อิซานางิ เป็นเพศชาย และอิซานามิ เป็นเพศหญิง เทพทั้งสองทรงอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา เกิดเทพโอรสธิดามากมาย พระองค์เป็นบรรพบุรุษของบรรดาเทพทั้งปวง ซึ่งประมาณได้ถึง 80 ล้านองค์ ดังนั้น การอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาของเทพเจ้าทั้งสองนั้น คือต้นเหตุให้เกิดสรรพสิ่งขึ้นในโลก โดยเฉพาะให้เกิดสุริยเทพี เป็นเพศหญิง ผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น และเกิดจันทร์เทพ เป็นเพศชาย และเป็นสวามีของสุริยเทพี ทำให้มีบุตรชายคนแรก คือ พระเจ้าจิมมู   เทนโน ผู้เป็นปฐมจักรพรรดิของญี่ปุ่น และมีบุตรชายหญิงอีกเป็นอันมาก ดังนั้น คนญี่ปุ่นจึงมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นลูก หรือเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ เป็นพี่น้องกัน พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์มีเชื้อสายจากพระอาทิตย์ เชื้อสายเดียวกับประชาชน คนญี่ปุ่นไม่ใช่คนธรรมดา ด้วยความรู้สึกอย่างนี้ทำให้คนญี่ปุ่นเป็นนักชาตินิยมอย่างแรง และมีความกล้าหาญ ยอมเสียสละทุกสิ่งแม้ชีวิต เพื่อ   พระเจ้าจักรพรรดิของตน

ศาสนาชินโตดั้งเดิมไม่มีศาสดา หรือผู้ก่อตั้งศาสนา แต่เกิดมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือสืบต่อกันมา มีประเพณีบูชาเทพเจ้า และบรรพบุรุษ เป็นต้น ดังนั้น ศาสนาชินโตจึงไม่มีคำสอนที่แน่นอน ไม่มีคัมภีร์ที่ตายตัว เพราะแต่ละยุค แต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อแตกต่างกันไป

ศาสดาของศาสนาชินโต

                ศาสนาชินโตไม่มีศาสดา หรือผู้ก่อตั้งศาสนาที่ชัดเจน เพราะศาสนาชินโตนั้น เป็นศาสนาที่เกิดสืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีในการเคารพบูชาบรรพบุรุษ และการเคารพบูชาเทพเจ้าดังกล่าว

สัญลักษณ์ของศาสนาชินโต

สัญลักษณ์ของศาสนาชินโต

                ในศาสนาชินโตมีสัญลักษณ์ 2 อย่าง คือ

  1. โทรี คือประตู ประกอบด้วยเสาไม้ 2 เสา ข้างบนมีคาน 2 อันวางอยู่ ซึ่งมีประจำที่ศาลเจ้าเกือบทุกแห่ง ถือกันว่าเป็นประตูวิญญาณก่อนเข้าสู่ศาลเจ้า
  2. ราชกกุธภัณฑ์ คือกระจก ดาบ และรัตนมณี
  • กระจก (ยตะ โน กาคามิ) เป็นเครื่องหมายแห่งปัญญา
  • ดาบ (กูสะ นาคิ โนซิรุคิ) เป็นเครื่องหมายแห่งความกล้าหาญ
  • รัตนมณี (ยาสะกะนิ โน มาคะ ตามะ) เป็นสัญลักษณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์

สรุปแล้วสมบัติทั้ง 3 นี้ก็เป็นสัญลักษณ์ หมายถึง คุณธรรมทั้ง 3 คือ ปัญญา กล้าหาญ และการบำเพ็ญประโยชน์ อันเป็นคุณธรรมสำคัญในศาสนาชินโต และเป็นคุณสมบัติของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นอีกด้วย

คัมภีร์ของศาสนาชินโต

ศาสนาชินโต มีคัมภีร์ทางศาสนาที่สำคัญที่สุด 2 คัมภีร์ ได้แก่

  • คัมภีร์โกชิกิ (Kojiki) รวบรวมขึ้นในปี ค.ศ. 712 (พ.ศ. 1255) แต่เดิมมาท่องจำกันด้วยปากเปล่า คัมภีร์นี้ว่าด้วยเทพนิยาย นิยาย รวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวด้วยราชสำนักของ พระจักรพรรดิ ตั้งแต่สมัยแห่งเทพเจ้าทั้งหลายจนถึงรัชสมัยของจักรพรรดินีสุอิโก (ค.ศ. 628 หรือ พ.ศ. 1171) เทววิทยาแห่งศาสนาชินโต โดยมากขยายตัวขึ้นจากการตีความในเทพนิยาย คัมภีร์นี้ได้บรรยายถึงพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อห้าม การปฏิบัติทางไสยศาสตร์
  • คัมภีร์นิฮอนคิ หรือนิออนโชกิ (Nihongi or Nihonshoki) รวบรวมขึ้น ณ ราชสำนักในปี ค.ศ. 720 (พ.ศ. 1263) เป็น  อักษรจีน (ในสมัยโบราณญี่ปุ่นใช้อักษรจีน) อันเป็นระยะเวลาที่มีการติดต่อกับ ชนชาติในทวีปยุโรปใหม่ๆ และเป็นสมัยที่จิตใจของประชาชนกำลังสูง คัมภีร์นี้บรรยายเป็นรูปประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยแห่งเทพเจ้าทั้งหลาย จนถึงรัชสมัยของจักรพรรดินีชิโต (ค.ศ. 702 หรือ พ.ศ. 1245) รวมเป็นหนังสือ 30 เล่ม ครึ่งแรกกล่าวถึงเทพนิยาย และนิยายเป็นอันมาก ส่วนครึ่งหลังกล่าวถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ถือกันมาแต่โบราณว่ามีข้อความที่ควรเชื่อถือได้ ข้อความในตอนที่บรรยายถึงสมัยของเทพทั้งหลายในคัมภีร์โกชิกิ และนิฮอนคินี้ เป็นหลักการสำคัญของศาสนาชินโต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *